Loading...

Hakkımızda

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sonrasında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve alınan kararlarla birlikte uygulama hızlı bir biçimde şekillenmeye başlamıştır. Bu kanun uyarınca tüm veri sorumluları, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, muhafazası ve bu verilere hukuka uygun biçimde erişim sağlanması amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyumluluğu, gerçek veya tüzel kişilerin işlediği tüm kişisel verilerle ilgili olarak hem hukuki hem de teknik açıdan mevzuatlara etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uyumlu hale getirilmesidir. KVKK’ya uyuma yönelik alınacak tedbirler karmaşık çözümler ile bütünsel bir yaklaşım gerektirebilmektedir. Özellikle KVKK süreç yönetiminin sürdürülebilir olması bir işletmenin bu kanuna uyum açısından oldukça önemlidir.

Veri Sorumluları kişisel verilerin elde edilme anından itibaren yapacakları tüm işlemlerde veri koruma hukukunun ilke, usul ve esaslarına uyumlu olarak hareket etmekle yükümlüdür.

Kişisel veri paylaşım mecralarının (sosyal medya, arama motorları vb.) günlük hayatın vazgeçilmez birer parçası olması, teknolojinin hızla gelişmesi, internetin her alanda kullanılması ve veri hırsızlığına yönelik kötü niyetli yazılımların artması bilişim güvenliğini sürekli tehdit etmektedir. Bu nedenle kişisel verilerin erişiminin kontrol altında tutulmak istenmesi, bir kişisel veri yönetim meselesini ortaya çıkartmıştır.

Siber Güvenlik adına sistem içerisinde belirli noktalara teknolojik yatırım yapmak, sızma testleri yaptırmak ya da sistemleri güncel tutmak kişisel veri güvenliği için yeterli bir çözüm olmamaktadır. Kişisel veri güvenliği ancak tüm organizasyon yapısı ve riskler göz önünde bulundurularak her bir işletmeye özel çözümler üreterek ve KVKK çerçevesinde tam uyum ile sağlanabilmektedir. Bunun için süreç ve politikaların da yönetilmesi ve dikkate alınması gerekmektedir.

KoVuK, Kişisel veri meselesini mevzuatsal yaklaşımla çözen ve yöneten sistematik bir üründür. KoVuK bütün işletmeler için rahatça kullanılabilir bütüncül bir KVKK yönetim yazılımıdır.

5

Uzun Yıllar Deneyim

20+

Uzman Çalışan Kadromuz

95%

Olumlu Geribildirim

100

Başarıyla Tamamlanan Projeler

Referanslarımız

Top